Connect with us

Aktualności

Jaki jest koszt windykacji? Ile musimy zapłacić windykatorowi?

W czasach, gdy prawie każdy korzysta z kredytów, pożyczek czy usług na raty, niewielu jest szczęśliwców, którzy nie mają problemów z długami. Niestety, coraz częściej zdarza się, że z racji na nieuregulowane zobowiązania stajemy oko w oko z windykacją. Wcześniej czy później staje się to bolesnym problemem każdego dłużnika. Warto jednak wiedzieć, jaki jest koszt windykacji i co musimy zapłacić windykatorowi, aby uniknąć sytuacji, w której będziemy płacić niezgodnie z prawem obowiązującymi kwotami.

Jakie są maksymalne koszty windykacji?

W polskim prawie istnieje limit kosztów, które mogą być pobierane przez przedsiębiorcy prowadzących windykacje należności. Maksymalne stawki egzekucyjne ustalone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku i zależą od wartości dochodzonego roszczenia. Wygląda to następująco:

  • do 300 zł – 40 zł,
  • od 300 do 1000 zł – 70 zł,
  • od 1000 do 5000 zł – 150 zł,
  • od 5000 do 50.000 zł – 200 zł,
  • od 50.000 do 200.000 zł – 400 zł,
  • powyżej 200.000 zł – 1% wartości większej od 200.000 zł + 400 zł,

Warto pamiętać, że powyższe wartości są kwotami brutto, więc do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT.

koszt windykacji

Koszty windykacji księgowanie – jak wygląda?

Windykacja należności to także przeprowadzenie księgowania przez wyznaczony organ egzekucyjny. Sama czynność polega na zaksięgowaniu wpływów leżących u podstawy długu i ustaleniu, które z nich należy przekazać windykatorowi, a które przekaże się dłużnikowi.

Koszty księgowania są zróżnicowane i zależą od wielkości długu, jednak ich kwota nie może przekroczyć 2000 zł (VAT nie jest tu uwzględniany). Dodatkowo, koszty te mogą być zmniejszane przez organ egzekucyjny, jeżeli uzna to za stosowne.

Firma windykacyjna – jaką może mieć prowizję?

Firmy windykacyjne mają prawo do pobierania prowizji za swoje usługi. Prowizje te mogą być różne i uzależnione są od wielkości roszczenia oraz formy świadczeń, których firma udziela poszkodowanemu. W przypadku dochodzenia bezprocesowego, prowizja może wynieść od 10 do 30% wartości zobowiązania.

Warto jednak pamiętać, że firmy windykacyjne wcale nie mają prawa wykorzystywać swojej pozycji na rynku do wyłudzania prowizji wyższych niż te, które są uzasadnione. Aby mieć pewność, że prowizje są zgodne z prawem, warto przed podpisaniem umowy z firmą windykacyjną o wywalczenie liczby transakcji prawnych sprawdzić, jakie są przepisy, biorąc pod uwagę branżę, w której działa firma, oraz wartość obrotu będącą przedmiotem windykacji.

Jak uniknąć przepłacania za usługi windykacyjne?

Unikanie przepłacania można osiągnąć, przestrzegając kilku prostych zasad:

  1. Upewnij się, że umowa z firmą windykacyjną zawiera zapisy umożliwiające kontrolę prowizji i potrzebnej liczby transakcji prawnych.
  2. Kontroluj własne należności i zadłużenia. Jeżeli istnieje możliwość, dogadaj się z wierzycielem co do spłaty długu na raty.
  3. Regularnie sprawdzaj konto bankowe, by być świadomym wszelkich rozliczeń i księgowań na bieżąco. W razie wątpliwości skontaktuj się z bankiem, który udzieli odpowiednich wyjaśnień.
  4. Zastanów się nad ubezpieczeniem, które może uchronić Cię przed koniecznością prowadzenia windykacji, lub przedstawią plan działania w sytuacji, gdy będziesz musiał skorzystać z zewnętrznych usług windykacyjnych.

Podsumowanie

Zadłużenie to problem, który dotyka coraz większą liczbę osób. Aby uniknąć sytuacji, w której będziemy musieli zmierzyć się z windykacją, warto z góry znać procedury, związane z procesem windykacyjnym. Koszt windykacji oczywiście wydaje się być dodatkowym obciążeniem, jakiego chcielibyśmy uniknąć.

Jednak należy pamiętać, że firmy windykacyjne są tylko wydłużonymi rękami wierzycieli, którzy w obliczu braku spłaty swoich należności od dłużników muszą zastosować odpowiednie metody. Dobrze więc jest wiedzieć, jaką prowizję mogą mieć i jakie są koszty związane z windykacją, by w przypadku zetknięcia się z tym procesem, być lepiej przygotowanym i opanowanym.

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanR E K L A M A

Przychodnia weterynaryjna MEDVET

MEDVETTrending