Connect with us

Aktualności

Jakie są prawa komornika sądowego? Egzekucja komornicza w praktyce

Komornik sądowy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa na podstawie prawa i wykonuje swoje obowiązki na rzecz wierzyciela lub państwa. Komornik sądowy jest jednym z najważniejszych organów egzekucyjnych w Polsce i ma wiele uprawnień, które pozwalają mu skutecznie dochodzić roszczeń wierzyciela. Poniżej przedstawiamy, co może robić komornik sądowy, jakie są jego prawa oraz jakie zadania wykonuje w ramach swojej pracy.

Komornik sądowy – jaki to organ?

Komornik sądowy jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności i w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o komornikach sądowych i egzekucji zastąpionej przez ustawę o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 i ustawę o koszta komorniczych z dnia 28 lutego 2018. Komornik sądowy jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności związanych z egzekucją sądową. Komornik sądowy jest niezależnym organem, który działa przy sądzie rejonowym w oparciu o prawo, a jego celem jest zabezpieczenie interesów wierzyciela w procesie egzekucyjnym.

Co robi komornik sądowy?

Zadaniem komornik sądowego jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, które ma na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika, czyli pomoc wierzycielowi w odzyskaniu długu. Na jakiej podstawie może dojść do egzekucji komorniczej? Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności, który może być wyrokiem sądu, decyzją administracyjną lub innym dokumentem prawnym, np. nakazem zapłaty. Wierzyciel składa wtedy do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik ma prawo w takiej sytuacji do zajęcia określonej części majątku dłużnika na poczet spłaty długu. Co komornik może zająć? 

Zajęcie komornicze obejmuje m. in.:

 • zajęcie wynagrodzenia za pracę,
 • zajęcie rachunków bankowych
 • zajęcie ruchomości i nieruchomości:
  • majątek ruchomy – przedmioty, biżuteria, sprzęt elektroniczny, samochody
  • majątek nieruchomy – budynki, gruntu itp
 • przeprowadzenie licytacji komorniczej.

Wielu dłużników zastanawia się, co dokładnie może zająć komornik. Nie jest oczywiście tak, że egzekucja komornicza obejmuje wszystko. Istnieją bowiem kwoty wolne od potrąceń liczone od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Istnieje również wykaz rzeczy niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, których komornik nie może zająć. Są to także przedmioty niezbędne do nauki. A także różne świadczenia, takie jak alimenty, czy emerytura, która może być zajęta tylko częściowo.

Co może komornik sądowy?

Komornik sądowy posiada szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na wszczęcie postępowania egzekucyjnego i odzyskanie długu. Do kompetencji komornika należy:

 • ustalanie miejsca zamieszkania, pobytu i majątku dłużnika,
 • prowadzenie czynności mających na celu wyegzekwowanie należności,
 • zabezpieczanie roszczeń wierzyciela,
 • przeprowadzanie licytacji komorniczych,
 • wydawanie i egzekwowanie nakazów przedsądowych.

Jakie są prawa komornika sądowego?

Prawa komornika sądowego wynikają z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik ma prawo do:

 • wstępu do pomieszczeń zamieszkania i użyteczności publicznej,
 • żądania od dłużnika informacji o swoim majątku,
 • zabezpieczania majątku dłużnika,
 • współpracy z innymi organami, takimi jak policja czy urzędy skarbowe.

Warto dodać, że komornik ma obowiązek przestrzegania praw dłużnika i nie może wykorzystywać swoich uprawnień w sposób niezgody z przepisami prawa.

komornik sądowy

Egzekucja komornicza krok po kroku

Jak już wspomniano, egzekucja komornicza ma na celu zabezpieczyć roszczenia wierzyciela i doprowadzić do odzyskania przez niego jego wierzytelności. Jak wygląda egzekucja komornicza w praktyce? Na czym egzekucja komornicza polega?

Jak wygląda egzekucja komornicza w etapach:

 1. Otrzymanie tytułu wykonawczego: Wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji. Może nim być wyrok sądu, decyzja administracyjna lub inny dokument prawny.
 2. Zlecenie egzekucji: Wierzyciel zleca komornikowi sądowemu rozpoczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego. W tym celu składa wniosek egzekucyjny.
 3. Postępowanie przygotowawcze: Komornik sądowy ustala miejsce zamieszkania, pobytu i majątku dłużnika. W razie potrzeby może zwrócić się do innych instytucji (np. urzędy skarbowe, ZUS) o udzielenie informacji.
 4. Zajęcie majątku dłużnika: Komornik sądowy zabezpiecza majątek dłużnika, obejmując go egzekucją. Komornik zajmuje w takiej sytuacji np. wynagrodzenie za pracę, konta bankowe, ruchomości i nieruchomości.
 5. Wyegzekwowanie należności: Komornik dokonuje czynności mających na celu wyegzekwowanie należności. Może to obejmować sprzedaż zajętych ruchomości i nieruchomości, przeprowadzenie licytacji komorniczej czy przelew należności z konta bankowego.
 6. Zakończenie egzekucji: Po wyegzekwowaniu należności, komornik sądowy kończy postępowanie egzekucyjne. Jeśli egzekucja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wierzyciel może podjąć kolejne próby egzekucji lub szukać innych środków prawnych.

Pamiętaj, że w trakcie egzekucji komorniczej zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mają określone prawa i obowiązki. Warto więc zapoznać się z przepisami prawa, aby wiedzieć, jak należy postępować w takiej sytuacji i jak najlepiej uregulować swoją sytuację.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanTrending