Connect with us

Aktualności

Kim jest windykator terenowy? Sprawdź, czym się zajmuje

windykator terenowy

Windykacja długów to nie tylko problem dłużnika, ale także samego windykatora terenowego, który często musi poradzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz stopniowo zyskiwać zaufanie osoby zadłużonej. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć szerzej tematykę zawodową windykatorów terenowych oraz opisać najczęściej spotykane przez nich trudności i kwestie prawne.

Nie mam długu, dzwoni windykator – co w takiej sytuacji?

W przypadku, gdy osoba niezadłużona otrzymuje wezwanie do zapłaty bądź telefon od windykatora, warto zachować spokój i dokładnie wysłuchać rozmówcy. Mogło dojść do pomyłki ze strony firmy windykacyjnej albo do próby wyłudzenia. W takiej sytuacji należy:

1. Poprosić o przedstawienie wszelkich danych dotyczących rzekomego długu – kwoty, terminu, podstawy prawnej, odbiorcy należności;
2. Sprawdzić czy windykator reprezentuje rzeczywiście firmę windykacyjną – można to zrobić, kontaktując się z firmą pod numerem telefonu podanym na oficjalnej stronie internetowej oraz pytając o numer KRD (Krajowego Rejestru Długów);
3. Zgłosić wszelkie wątpliwości do instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad firmą windykacyjną lub Policji.

windykator terenowy

Czy windykator może przyjść z policją?

Windykator terenowy nie jest funkcjonariuszem policji ani żadnym innym służbami porządkowymi. Jego celem jest jedynie skuteczne odzyskanie należności, nie posiada on uprawnień policyjnych. Windykator może wezwać policję jedynie w sytuacji, gdy został według niego naruszony spokój lub ma powód sądzić, że naruszane są prawa dłużnika lub jego rodziny. Wszystko zatem zależy od konkretnej sytuacji, ale windykacja odbywa się przede wszystkim na bazie negocjacji i dobrowolności.

Czy windykator może przyjść do domu?

Windykator terenowy ma prawo zgodnie z przepisami prawa poruszać się po terenie prywatnym, w tym także domu dłużnika. Jednak przed wejściem do posesji powinien:

przedstawić się jako pracownik firmy windykacyjnej,
okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (legitymację służbową),
wyjaśnić cel swojej wizyty.

Jeśli jednak dłużnik nie wyrazi zgody na wejście windykatora do swojego domu, ten nie ma prawa wchodzić bez wymaganego nakazu sądowego.

Czy windykator może przyjść do pracy?

Windykator ma prawo odwiedzić dłużnika w miejscu pracy w celu negocjacji i zawarcia porozumienia dotyczącego spłaty długu. Praca, podobnie jak dom, nie jest miejscem, gdzie windykator mógłby wejść bez wiedzy i zgody dłużnika. W praktyce jednak często odbiorcy nieterminowych płatności próbują unikać kontaktu z windykatorem terenowym, udając się na zwolnienie lekarskie lub wymieniając sposób funkcjonowania w pracy na pracę zdalną.

Windykacja terenowa a komornik

W oparciu o powszechne mity i nieporozumienia warto pamiętać, że windykacja terenowa to nie to samo, co egzekucja komornicza. Windykator terenowy dzięki negocjacjom i mediacjom dąży do odzyskania należności w sposób bardziej humanitarny i bez konieczności zastosowania środków przymusu. Skierowanie sprawy windykacyjnej do komornika to już inna kategoria – egzekucja komornicza ściąga dług w sposób przymusowy, w oparciu o tytuł egzekucyjny względnie inne dokumenty mogące posłużyć do egzekucji.

Przykłady udanej windykacji terenowej

Windykacja terenowa to ważna oferta rynku usług finansowych. O efektywności takiej formy odzyskiwania długów świadczą liczne sukcesy osiągnięte przez wyspecjalizowane firmy windykacyjne. Przykłady udanej windykacji terenowej to:

  • odzyskanie należności od klienta indywidualnego dzięki negocjacjom spłat długu przez wpisanie wierzytelności na rachunek dłużnika (uproszczenie procedury spłaty długu);
  • skorzystanie z mediów społecznościowych jako źródła informacji pomagających zlokalizować dłużnika – zgodnie z przepisami prawa;
  • w akompaniamencie negocjacji spłaty długu, umówienie wyznaczenia nowego terminu spłaty zadłużenia, bądź wprowadzenie dogodnych dla obu stron rozwiązań (np. dłuższe okresy rozliczeniowe).

Z zachowania profesjonalizmu, szacunku oraz sprawiedliwości wobec klienta zależy sukces windykacji terenowej. Z tego względu wizytówki wartości pracownika firmy windykacyjnej są: rzetelność, uczciwość i lojalność wobec klienta oraz ścisłe przestrzeganie
zapisów prawa
.

Reasumując, windykator terenowy to osoba, która ma za zadanie odzyskiwanie długów na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz etyką zawodową. O powodzeniu windykacji terenowej zdecyduje nie tylko postępowanie windykatora, ale także wykazane przez dłużnika chęci współpracy i jasnego ustalenia warunków spłaty długu. Artykuł przedstawia podstawowe informacje na temat tego zawodu oraz danych problemów związanych z wykonywaniem tego zawodu.

Twoja firma potrzebuje pomp do beczek? Sprawdź ofertę GAA-Lobex!

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanTrending