Connect with us

Aktualności

Kiedy przejmujemy długi partnera – co muszę wiedzieć?

dług partnera

W dzisiejszych czasach zaciąganie długów jest normą. Niestety, czasami nasze zobowiązania finansowe mogą się przenieść na partnera życiowego. W związku z tym powstała konieczność wyjaśnienia, kiedy jesteśmy odpowiedzialni za długi ukochanej osoby i jak się przed tym ustrzec. W niniejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, poruszając tematykę konkubinatu, ślubu, separacji i innych sytuacji wpływających na przejęcie długów partnera.

Konkubinat, a długi partnera – co lepiej wiedzieć?

Współczesne prawo nie reguluje szczegółowo kwestii konkubinatu czyli związku partnerskiego niebędącego małżeństwem. W związku z tym, zasadniczo każda ze stron konkubinatu odpowiada za własne długi. Jednak warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, gdy wspólne życie może spowodować, że będziemy musieli spłacać zobowiązania finansowe naszego partnera. Przykładem może być przypadkiem wspólnego zaciągnięcia pożyczki czy wzięcie leasingu na samochód. Istnieje także ryzyko odpowiedzialności solidarnej, gdy na przykład jako gwaranci zobowiązujemy się do spłaty długu partnera w przypadku jego niewypłacalności.

Warto dbać o to, by umowy podpisywać indywidualnie i w miarę możliwości nie łączyć naszych zobowiązań finansowych z osobą, z którą nie jesteśmy związani prawnie.

dług partnera

Ślub, a długi partnera – czy muszę spłacać?

W przypadku małżeństwa sytuacja wygląda nieco inaczej niż w konkubinacie. Małżeństwo łączy nie tylko dwie osoby w jedną rodzinę, ale również łączy ich majątek. W Polsce w chwili zawarcia związku małżeńskiego obowiązuje wspólność majątkowa, która obejmuje zarówno majątek wspólny, jak i długi każdej ze stron.

Najważniejsze informacje o odpowiedzialności za długi partnera po ślubie:

  • W przypadku długów zawartych przed ślubem każda ze stron odpowiada za swoje zobowiązania. Jednak współmałżonek może dobrowolnie zdecydować się na pomoc w spłacie tego typu długu – solidarność małżeńska nieobciążająca majątku wspólnego.
  • Długi zawarte w trakcie trwania małżeństwa są już traktowane jako zobowiązania wspólne. W takiej sytuacji spłacenie długu partnera staje się naszym obowiązkiem i może obciążać nasz wspólny majątek.

Jednym z rozwiązań, które minimalizuje ryzyko odpowiedzialności za długi partnera, jest zawarcie intercyzy małżeńskiej, która wyłącza wspólność majątkową.

Pióro Wieczne Waterman? Szukaj go na Watermansklep.com!

Separacja, a długi męża – jak to wygląda?

Separacja małżeńska to rodzaj zawieszenia obowiązków i praw wynikających z małżeństwa. W związku z tym, podczas separacji mamy możliwość wyłączenia wspólności majątkowej, co niweluje obowiązek odpowiedzialności za długi partnera. Warto jednak pamiętać, że wyłączenie wspólności majątkowej nie zwalnia z długów zawartych wcześniej, gdy wspólność majątkowa obowiązywała. W takim przypadku wspólnie spłacona powinna być część zadłużenia, która powstała przed separacją.

Co warto wiedzieć o egzekucji długów?

Egzekucja długów polega na przymusowym ściągnięciu należności od dłużnika. W przypadku odpowiedzialności za długi partnera, zarówno w konkubinacie, małżeństwie czy separacji, egzekucja może być skierowana w stosunku do obu związków partnerskich. Warto pamiętać, że w przypadku wspólnego majątku, egzekucja może być prowadzona także w stosunku do wszelkich majątków nabyte w trakcie trwania małżeństwa.

Podsumowanie

Jako ekspert finansowy i do spraw długów, radzę niedocenianie konsekwencji wyboru partnera życiowego. Oczywiście nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, jednak warto zwrócić uwagę na historię finansową naszej drugiej połówki. W przypadku podejrzeń co do finansów ukochanej osoby, warto rozważyć zamówienie raportu z Biura Informacji Kredytowej. To może pomóc w podjęciu decyzji o planach na przyszłość z dowolnym partnerem i zmniejszyć ryzyko zadłużenia.

Źródła: Prawo w praktyce,
Rzeczpospolita.

Medvet Przychodnia Weterynaryjna Wrocław

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanR E K L A M A

Przychodnia weterynaryjna MEDVET

MEDVETTrending