Connect with us

Aktualności

Jakie są rodzaje windykacji? Jakie metody może stosować windykator?

rodzaje windykacji

W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z problemem długów. Czasami niestety nie jesteśmy w stanie spłacić należności na czas, co sprawia, że stajemy się dłużnikami. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy windykacyjne, które oferują swoje usługi zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Jakie są rodzaje windykacji i jakie metody może stosować windykator? Oto przegląd najważniejszych informacji na ten temat.

Zobacz, jak wygląda windykacja terenowa

Windykacja terenowa to jedna z form odzyskiwania należności od dłużnika. Polega na tym, że przedstawiciel firmy windykacyjnej osobiście odwiedza dłużnika w celu ustalenia przyczyn zwłoki w spłacie i w razie potrzeby wynegocjowania nowych warunków spłaty zadłużenia.

Wykorzystując różne metody perswazji, windykator stara się skłonić dłużnika do spłaty swojego długu. Metody pracy windykatora terenowego są zróżnicowane i mogą obejmować:

  • wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • wizyty w miejscu pracy,
  • rozmowy z sąsiadami,
  • poszukiwanie majątku dłużnika,
  • zabezpieczanie spłaty długu poprzez poręczenie majątkowe.

rodzaje windykacji

Windykacja bankowa – co to jest i na czym polega?

Windykacja bankowa to sposób odzyskiwania należności przez banki. Odbywa się na różnych etapach i zależy od tego, na jakim etapie spłaty długu znajduje się dłużnik. Windykacja bankowa może być zarówno polubowna, jak i sądowa.

W przypadku windykacji polubownej bank podejmuje próby ugody z dłużnikiem, np. poprzez negocjacje nowych warunków spłaty zadłużenia czy rozmowy z dłużnikiem na temat jego sytuacji finansowej i możliwości spłaty.

W sytuacji, gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy lub nie jest w stanie spłacić zadłużenia w wynegocjowanej formie, bank może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu i wszczęcie egzekucji długów.

Kiedy następuje windykacja terenowa, a kiedy bankowa?

Decyzja o tym, który rodzaj windykacji zostanie zastosowany, zależy przede wszystkim od indywidualnych uwarunkowań każdej sprawy. Windykacja terenowa będzie stosowana, gdy dłużnik ma problemy ze spłatą długu, a jego miejsce zamieszkania lub pracy są znane i łatwo dostępne dla windykatora. Istotne jest także, aby dłużnik był gotów do rozmów i negocjacji.

Windykacja bankowa natomiast jest stosowana, gdy bank samodzielnie podejmuje wysiłki na rzecz odzyskania należności od swoich klientów. Taka forma windykacji często jest stosowana w przypadku zaległości związanych z kredytami, pożyczkami czy kartami kredytowymi.

Inne formy windykacji

Oprócz przedstawionych wcześniej form windykacji terenowej i bankowej, na rynku funkcjonują także inne formy odzyskiwania należności, np. windykacja elektroniczna czy windykacja telefoniczna.

Windykacja elektroniczna polega na prowadzeniu działań mających na celu zdobycie informacji o dłużniku za pomocą internetu i pozyskanie środków na spłatę zaległości poprzez poręczenie majątkowe. Windykacja telefoniczna natomiast to metoda polegająca na przekonywaniu dłużnika do uregulowania zobowiązań poprzez rozmowy telefoniczne.

Metody działania windykatorów

Windykatorzy działają na różne sposoby, w zależności od sytuacji dłużnika i rodzaju zadłużenia. Mogą przyjąć takie postaci jak:

  • przekonywania,
  • ostrzeżeń,
  • negocjacji,
  • powszechnie stosowanych technik perswazji i manipulacji,
  • dochodzenia długu drogą sądową.

Warto jednak pamiętać, że windykatorzy nie mają prawa stosować przemocy fizycznej ani psychicznej wobec dłużnika czy jego rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką windykacji i metod pracy windykatorów. Warto być świadomym swoich praw jako dłużnika oraz pamiętać o tym, że negocjacje i otwarta rozmowa mogą przyczynić się do wzajemnego zrozumienia i dogadania się co do warunków spłaty zadłużenia.

Link do źródeł:
– [Windykacja terenowa (wikipedia)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Windykacja_terenowa)
– [Windykacja bankowa (bankier.pl)](https://www.bankier.pl/poradnik/windykacja-bankowa-a-sadowa-przes-to-windykacja-6-topowych-mitw-2206.html)
– [Metody windykacji (wp.biznes)](http://biznes.wp.pl/top-5-metod-windykacji-terenowej-6237718145894657a)

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanR E K L A M A

Przychodnia weterynaryjna MEDVET

MEDVETTrending