Connect with us

Aktualności

Czy da się spłacić należności z pominięciem komornika?

spłacenie należności

Dług to problem, z którym zmagają się zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Niekiedy sytuacja finansowa prowadzi do tego, że zobowiązania nie są spłacane w terminie, a dłużnik musi zmierzyć się z konsekwencjami. Jedną z takich konsekwencji jest egzekucja długów przez komornika. Czy istnieją jednak sposoby, aby spłacić dług, minimalizując lub unikając interwencji komorniczej? W niniejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Czy można spłacić dług z pominięciem komornika?

Samo istnienie długu nie oznacza jeszcze, że konieczna będzie interwencja komornicza. Jeżeli dłużnik jest w stanie porozumieć się z wierzycielem i wypracować dogodne dla obu stron warunki spłaty zobowiązania, może tego rodzaju scenariusz uda się uniknąć. Istotne jest jednak, aby umowa pomiędzy stronami była zawarta na piśmie, gdyż w przeciwnym wypadku dłużnik może nadal ponieść konsekwencje w postaci prowadzenia egzekucji.

spłacenie należności

Czy można ominąć koszty komornicze?

Koszty komornicze są obowiązkowe i wynikają z ustawowej regulacji. Wynagrodzenie komornika za prowadzenie egzekucji długu jest określone prawem i składa się z kilku składników. Mają na to wpływ wartość egzekwowanej należności, wydatki poniesione przez komornika oraz normy czasowe obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym.

Jednakże możliwe jest zminimalizowanie tych kosztów poprzez takie działania, jak:
– unikanie opóźnień w spłacie długu,
– samodzielne uregulowanie należności – nawet w przypadku, gdy dług zasądzono sądowo i postępowanie egzekucyjne trwa, dłużnik może do momentu wydania postanowienia przez komornika samodzielnie uiścić należność na konto wierzyciela oraz poinformować komornika w piśmie. W takiej sytuacji koszty komornicze mogą zostać znacznie zredukowane.

Jak spłacić dług bez komornika?

W sytuacji nieuregulowania należności wierzyciel może wysłać monit lub poinformować dłużnika w inny sposób, że sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Wówczas dłużnik ma szansę wyprzedzić egzekucję i zapłacić dług jeszcze przed interwencją komorniczą. Warto jednak pamiętać, że w związku z tym można ponieść koszty sądowe.

Porozumienie z wierzycielem

Jeżeli sytuacja finansowa nie pozwala na szybką spłatę długu, dobrze jest rozważyć negocjacje z wierzycielem. Warto otwarcie poinformować go o trudnej sytuacji, a także przedstawić plan spłaty zobowiązania w dłuższym terminie. Jeżeli dłużnik wykaże wolę współpracy oraz realną możliwość przestrzegania ustalonych warunków, strona wierzycielska może zgodzić się na takie rozwiązanie.

Interwencja czytelnicza – restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku przedsiębiorstw uczestniczących w postępowaniach sądowych, związanych z roszczeniami wierzytelności, zgoda wierzyciela przed sądem na przedłużenie terminu spłaty długu może być możliwa jedynie przy pomocy neutralnego doradcy finansowego. Dług może zostać zmieniony na dłużej terminowy plan spłaty zobowiązań. Tęp wystąpienie sprawi że koszów spłaty takiego zadłużenia będzie jedynie odsetek odpożyczony kapitału a nie opłaty dla komornika.

  • Zarządzanie długami – firma konsolidacyjna może pomóc w spłacie czy też negocjacji długów dłużnika. Dostawcy tego typu usług, przedstawiają właściwy plan finansowy, który może ułatwić dłużnikowi spłatę długów na bardziej przystępnych warunkach. Plan ma na celu pokazanie wierzycielowi, że dłużnik jest gotowy, aby maksymalizować swoją zdolność do spłaty długów, jednocześnie zmniejszając łańcuch długów. Pracując z konsolidacyjnym dostawcą dlużnik może wyprzedzić egzekucje komorniczą.
  • Spłacić dług za pomocą funduszy gwarancyjnych – funkcjonujące na rynku spółki gwarancyjne oferują kredyt, który pozwala na zamknięcie należności w ciągu kilkudziesięciu dni od uruchomienia środków dostarczony przez fundusz. Dług jest wówczas ” zamknięty ” wobec wierzyciela. Dłużnik zdobywa czas na dogodne spłacenie kredytu, a cały przypadający na niego koszt to tylko wartość odsetek.

W podsumowaniu można stwierdzić, że choć spłata długu z pominięciem komornika zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, istnieją pewne metody na minimalizowanie tego ryzyka. Zdecydowanie warto postarać się o dogodne warunki spłaty zobowiązań, gdyż pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z egzekucją. W przypadku wątpliwości, warto także rozważyć skonsultowanie się z doradcą finansowym, który będzie mógł dokładniej ocenić sytuację oraz przedstawić najlepsze możliwe rozwiązania.

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanR E K L A M A

Przychodnia weterynaryjna MEDVET

MEDVETTrending