Connect with us

Aktualności

Co to jest windykacja? Jak wygląda w praktyce?

windykacja

Windykacja to proces dochodzenia należności przez wierzycieli od dłużników. W praktyce windykacja może przyjmować różne formy, w zależności od tego, jakie długi należy ściągnąć i jaki jest ich stan. W tym artykule przyjrzymy się procesowi windykacji należności, przebiegowi windykacji przez urząd skarbowy oraz jak odbywa się windykacja długu osoby zmarłej. Ponadto, omówimy takie zagadnienia jak pośrednictwo w windykacji oraz jak dochodzić swoich należności na drodze sądowej.

Windykacja należności – jak wygląda proces windykacji?

Windykacja należności może odbywać się na kilku płaszczyznach, a proces ten dzieli się na etapy przed- i poeksądowe. Na etapie przed sądowy wierzyciel podejmuje próby dobrowolnego uregulowania długu przez dłużnika – są to tzw. czynności monitacyjne (przypomnienie o zapłacie), których celem jest nakłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania.

 • Monitacja telefoniczna – wykonanie telefonu do dłużnika, w trakcie którego upomina się go o zapłatę
 • Monitacja pisemna – wysłanie pisma upominającego o zapłatę
 • Osobiste spotkanie z dłużnikiem – rozmowa mająca na celu wyjaśnienie przyczyn zaległości oraz wypracowanie rozwiązania

Jeżeli powyższe działania nie przyniosą rezultatu, wierzyciel może rozpocząć etap eksądowy, czyli skierować sprawę o wykonanie należności na drodze postępowania sądowego.

windykacja

Jak przebiega windykacja należności przez urząd skarbowy?

Windykacja należności przez urząd skarbowy jest formą ściągania długów wynikających z niezapłaconych danin publicznych (np. podatków, opłat, kar). Proces ten również dzieli się na kilka etapów:

 1. Monitorowanie stanu rozliczeń podatników – dzięki temu urząd może wczesnym etapie wykryć pierwsze oznaki problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań
 2. Wysyłka monitu – Urząd będzie upominać podatnika o uregulowanie należności
 3. Ustalenie tytułu wykonawczego – decyzja zastępcza, która pozwala urzędowi na prowadzenie egzekucji
 4. Egzekucja długów na drodze administracyjnej – urząd skarbowy może w drodze egzekucji zająć m.in. wynagrodzenie za pracę, aktywa majątkowe czy rachunki bankowe podatnika

W przypadku braku skuteczności tych działań, urząd może zdecydować się na przekazanie sprawy do sądu lub umorzyć dług jako niewymagalny.

Jak odbywa się windykacja długu osoby zmarłej?

Windykacja długu należności od osoby zmarłej jest trudniejsza i bardziej skomplikowana, gdyż dług ten przechodzi na spadkobierców zmarłego. Proces windykacji będzie więc polegał na dochodzeniu należności od tych osób. Wierzyciel musi jednak przedsięwziąć odpowiednie kroki prawne, aby móc takie działać.

 1. Stwierdzenie nabycia spadku – informacja o zmarłej osobie oraz identyfikacja jej spadkobierców
 2. Przedawnienie długów – wierzyciel musi pamiętać, że dług ulega przedawnieniu; w przeciwnym razie nie ma prawa żądać jego zapłaty
 3. Odpowiednia weryfikacja dłużnika – aby skierować sprawę o zapłatę długu spadkodawcy na drodze sądowej
 4. Podział odpowiedzialności za dług – jeśli spadkobierców jest kilku, należy określić, jakie części długu będą im odpowiadały

Pośrednictwo w windykacji

Czasami wierzyciele decydują się na skorzystanie z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej, która działa na zlecenie wierzyciela. Działalność windykacyjna musi być jednak prowadzona zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności obowiązkowo należy przestrzegać zasad ochrony danych osobowych dłużników.

Windykacja na drodze sądowej

Dochodzenie należności na drodze sądowej jest ostatecznym rozwiązaniem w przypadku, kiedy wcześniejsze etapy windykacji okazują się nieskuteczne. Wierzyciel długu może zwrócić się do sądu rejonowego z pozwem o zapłatę na podstawie tytułu wykonawczego (np. weksel, umowa), a następnie uzyskać wyrok, który pozwoli na wszczęcie egzekucji komorniczej.

Pamiętajmy, że windykacja należności może być procesem długotrwałym i wymagającym licznych działań prawnych, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług profesjonalistów. Jeśli masz więcej pytań na temat windykacji długów, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Źródła:
https://www.biznes.gov.pl/pl/przedsiebiorcy/w-zmianach/prawo/jak-sciagac-dlugi-w-firmie-7-sposobow-na-sciaganie-dlugow-w-firmie
https://www.mp.gov.pl/strona-445-dochodzenie_naleznosci.html

R E K L A M A

PARKERSKLEP.COM - Sklep Parker

Sklep ParkerR E K L A M A

Sklep Waterman

Sklep WatermanR E K L A M A

Przychodnia weterynaryjna MEDVET

MEDVETTrending