Connect with us

Aktualności

Kim jest komornik sądowy, w jaki sposób działa?

Komornik sądowy

O komornikach w ostatnich latach słyszy się naprawdę wiele, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest komornik i na czym polega jego praca. Bardzo często przypisuje się komornikom kompetencje, których nie mają, pełnią oni bowiem jedynie funkcję wykonawczą, z czego wielu dłużników po prostu nie zdaje sobie sprawy. W takim razie kim jest komornik, co robi i jak działa? Już wyjaśniamy!

Kto to jest komornik sądowy

W najprostszym ujęciu komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Przy czym należy zaznaczyć, że komornik sądowy, w przeciwieństwie do innych funkcjonariuszy publicznych, nie jest urzędnikiem zatrudnionym w strukturach państwa. Swoje działania komornik sądowy realizuje poprzez prowadzoną przez siebie kancelarię komorniczą, stanowiącą formę jednoosobowego quasi-przedsiębiorstwa. Przy czym jest ono finansowane z kosztów komorniczych ustalanych ustawowo.

Komornicy są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek danego kandydata. Minister sprawiedliwości może również odwołać komornika z pełnionej przez niego funkcji. Żeby zostać komornikiem, trzeba spełnić wiele warunków, między innymi takich jak:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa
 • nieposzlakowana opinia i niekaralność
 • wyższe wykształcenie prawnicze

Co ważne, komornik musi mieć skończony 28 rok życia.

Co robi komornik sądowy

Głównym zadaniem komornika sądowego jest realizacja czynności egzekucyjnych. Oprócz tego komornik zajmuje się również innymi czynnościami, takimi jak:

 • przeprowadzanie spisu inwentarza
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Przy czym komornik działa z nakazu sądu lub prokuratora. Czyli wszystkie działania, jakie podejmuje, są mu zlecone odgórnie, nie wynikają one z inicjatywy samego komornika. Z tego też powodu nie ma sensu obwiniać go o prowadzone czynności, co niestety robi wielu dłużników. Ponadto komornik nie ma mocy prawnej, aby zatrzymać egzekucję komorniczą. Dokonać może tego tylko i wyłącznie sam wierzyciel.

Komornik sądowy jak działa

Co robi komornik sądowy, aby odzyskać długi? Wszystkie czynności komornicze są dokładnie regulowane przez prawo.

Podstawy prawne działania komornika:

 • Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku
 • Ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku
 • Kodeks postępowania cywilnego

Nad komornikami nadzór sprawuje prezes sądu rejonowego, przy którym pracuje komornik. Przy czym komornik realizuje swoje czynności na wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wniesiony przez wierzyciela, który posiada sądowy tytuł wykonawczy.

W trakcie egzekucji komornik ma do dyspozycji szereg narzędzi, które pozwalają na skuteczne ściągnięcie długu. Kancelarie komornicze mają bowiem dostęp do systemów umożliwiających:

 • ustalenie rachunków bankowych dłużników (Ognivo),
 • weryfikację ich danych (Pesel-net),
 • oraz stanu majątku (CBDKW, CEPiK).

Narzędzia stosowane do ściągnięcia długu przez komornika to przede wszystkim zajęcie rachunku bankowego, a także zajęcie ruchomości lub nieruchomości oraz ich licytacja na poczet długu.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

Trending